درباره ما

آنلاین لوستر (پارتیکان) ازسال۱۳۸۸ درزمینه روشنایی ولوستر شروع به فعالیت نموده است. واز سال ۱۳۹۰ بصورت تخصصی درزمینه لوسترهای چوبی و تزیینات داخلی چوبی مشغول به فعالیت میباشد.